Volksspielzeug Informationen

Disclaimer schrieb:

Für diejenigen, die nicht Eigentümer Volksspielzeuge
Kamakura-und Spielzeugmuseum
Die Zusammenarbeit von Hachinohe Stadt, Hisashi
Okonaimashita und Verwendung von Bildern aufgenommen.
Vielen Shiagemasu hier.

Hokkaido
Aomori
Iwate
Akita
Yamagata
Miyagi
Hukushima
Totigi
Ibaraki
Tiba
Niigata
Toyama
Ishikawa
Shimane
Gunma
Saitama
Tokio
Kanagawa
Hukui
Nagano
Hyougo
Tottori
Yamanashi
Shizuoka
Gihu
Eti
Osaka
Shiga
Kyouto
Yamaguti
Triple
Wakayama
Nara
Okayama
Hiroshima
Saga
Nagasaki
Hukuoka
Ooita
Kumamoto
Miyazaki
Kagoshima
Kagawa
Ehime
Kouti
Tokushima

Englische Informationen? Hier klicken.